Bước 1:    vào google.com tìm từ khóa :   sửa laptop lấy liền

Bước 2:   vào đúng trang web:     https://congtythienlong để lấy mật khẩu giải nén

 

Untitled
Untitled